skip to Main Content

2014 yılında Letonya’dan Türkiye’ye yapılan ihracat rakamları

Letonya küçük bir ülke olmasına rağmen ekonomisi geçen yıllarda hızla büyüyen bir ülke. Ağaç ve ağaç ürünleri genel olarak en çok bilinen ihracat ürünleri. Fakat Letonya’yla ilgili araştırma yapanlara vizyon katması açısından bugün Letonya’dan Türkiye’ye ihraç edilen bütün ürün gruplarını ve rakamlarını aylara göre dağılımıyla paylaşacağım.

Eğer ithalat ve ihracat ürün koduna göre ayrıntılı bir raporla ilgileniyorsanız, benimle iletişime geçebilirsiniz.

2014 İhracat Rakamları

2014OcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylüŸlEkimKasımAralıkToplam
Canlı hayvanlar0000000000365370617056982426
Etler ve yenilen sakatat0000000000000
Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar0000000000000
Süt ürünleri, yumurtalar, tabii bal, diğer yenilebilir hayvansal menşeli ürünler0000000000000
Diğer hayvansal menşeli ürünler (kıl, kemik, boynuz, fildişi, mercan, bağırsak, vb.)0000000000000
Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler, yumrular, kökler ve benzerleri, kesme çiçekler ve süs yaprakları0000000000000
Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular0000000000000
Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler0000000000000
Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat0000000000000
Hububat00000000648787304976500011464373
Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni0000000000000
Yağlı tohum ve meyvalar, muhtelif tane, tohum ve meyvalar,sanayiide ve tıpta kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem0000000000000
Lak, sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar0000000000000
Örülmeye elverişli bitkisel maddeler, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler0000000000000
Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı yağlar, hayvansal ve bitkisel mumlar0000000000000
Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları1834000000000001834
Şeker ve şeker mamulleri0000000000000
Kakao ve kakao müstahzarları0000000000000
Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri00378180189090000200740076801
Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar0000000000000
Yenilen çeşitli gıda müstahzarları (kahve hülasaları, çay hülasaları, mayalar, soslar, diyet mamaları, vb.)000043705000000043705
Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke278180023421001801541068125300186779
Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler0000000000000
Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler000000530000053
Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento0000000000000
Metal cevherleri, cüruf ve kül0000000000000
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar248836259203330432357379269271906581539631374733758153277062269283331813110845
İnorganik kimyasallar, kıymetli metal, radyoaktif element, metal ve izotopların organik-anorganik bileşikleri0000000000000
Organik kimyasal ürünler110400000200002920125501084100004666194319
Eczacılık ürünleri1119921536013342208451414710465001228214058601937108045
GŸübreler00001090000000109
Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanenler, boyalar, pigmentler,vb, vernikler, vb, macunlar, mürekkepler00001184279440002605002605081228
Uçucu yağlar ve rezinoitler, parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları00000000417605151891218239
Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama-yağlama müstahzarları, mumlar,bakım müstahzarları, dişçilik müstahzarları000000001197098727499928
Albüminoid maddeler, değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler, tutkallar, enzimler0000024200312000554
Barut ve patlayıcı maddeler, pirotekni mamulleri, kibritler, piroforik alaşımlar, ateş alıcı maddeler0000000000000
Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya0000000000000
Muhtelif kimyasal maddeler (biodizel, yangın söndürme maddeleri, dezenfektanlar, haşarat öldürücüler, vb.)000003400284000318
Plastikler ve mamulleri00002490371070789044278206484037
Kauçuk ve kauçuktan eşya00000164000000164
Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler0000000000000
Deri-saraciye eşyası, eyer-koşum takımları, seyahat eşyası, el çantaları vb mahfazalar, hayvan bağırsağından mamul eşya00043000007800121
Kürkler ve taklit kürkler, bunların mamulleri0000000000000
Ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü9234461041955789263936488866168122148083795983062712542871562484102276995233012239256
Mantar ve mantardan eşya0000000000000
Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller, sepetçi ve hasırcı eşyası0000000000000
Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları, geri kazanılmış kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar)0000000000000
Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya0070022460016261414247004055
Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri, el ve makina yazısı metinler ve planlar0002147422000012001078
İpek0000000000000
Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı, at kılından iplik ve dokunmuş mensucat0000000000000
Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat000130000000013
Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler, kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden0000000000000
Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler1304360106191142165245010542414818147194156381988045328726649939213
Sentetik ve suni devamsız lifler0000000000371303713
Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat, özel iplikler, sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya0002000185800001860
Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları0000000000000
Özel dokunmuş mensucat, tufte edilmiş dokunabilir mensucat,dantela,duvar halıları, şeritçi ve kaytancı eşyası, işlemeler0000000000000
Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokunabilir mensucat, dokunabilir maddelerden teknik eşya000110000000011
Örme eşya0000000000000
Örme giyim eşyası ve aksesuarı8269596171334068687614373640007099
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı0158700000000001587
Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya, paçavralar136070004781161500125700063290
Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya, bunların aksamı0000000000000
Başlıklar ve aksamı (şapka, kasket, koruyucu başlıklar vb.)0000000000000
Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı0000000000000
Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya, yapma çiçekler, insan saçından eşya0000000000000
Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya0000000000000
Seramik mamulleri0000026200009000090012520
Cam ve cam eşya14776416225949017081508799327446469032171960787652818410351
Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar02335911044575829840041222370928132463541396916159314436535176154
Demir ve çelik472469765228725006148061031176984787061841280803211633556234393703089663951213050096597076
Demir veya çelikten eşya585203952818673190391504536573426047731520145482953
Bakır ve bakırdan eşya0000000000000
Nikel ve nikelden eşya0000000000000
Alüminyum ve alüminyumdan eşya0000000093040009304
Kurşun ve kurşundan eşya0000000000000
Çinko ve çinkodan eşya0000000000000
Kalay ve kalaydan eşya0000000000000
Diğer adi metaller (tungsten, molibden, tantal, magnezyum, kobalt, bizmut, kadmiyum, vb.), sermetler, bunlardan eşya0000000000000
Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları, adi metallerden bunların aksam ve parçaları000202012810042401401921
Adi metallerden çeşitli eşya (kilit, kasa, mobilya tertibatı, vb.)0000169412300037636503341
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları580020008235234281385671371781136296212417597163762810109967693925
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı118950236821108291247646932272503603084431211402990943204762832411657682553457
Demiryolu vb hatlara ait taşıtlar ve malzemeler, bunların aksam-parçaları, mekanik trafik sinyalizasyon cihazları0000250000000002500
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı11505210986440391490581978562084091793693545754810034352219565011265865
Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçalar000362742566237424403502009887485378560117345402494
Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar0000000000000
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar, bunların aksam, parça ve aksesuarı99393975837019478707061361982289969936287567370482651612871634682
Saatler ve bunların aksam ve parçaları0000000000000
Müzik aletleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı0000000000000
Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı0000000000000
Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı tabelalar vb, prefabrik yapılar1169041134641150918608602098324607491521016502207144369
Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı0655000658461335013601620000244149261
Çeşitli mamul eşya (hijyenik havlu, bebek bezi, kalem, çakmak, fermuar, fırça vb.)0002013200681000815
Sanat eserleri, kolleksiyon eşyası ve antikalar0000000000000
Kişisel eşyalar, deniz ve hava taşıtlarına verilen kumanya ve malzeme (yakıtlar hariç)6936136420000144550000035033

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top